MAJORSTUEN GÅRDEIERFORENING

Majorstuen Gårdeierforening er en interesseorganisasjon som jobber for og med alle som eier næringseiendommer i Bogstadveien, Hegdehaugsveien, Valkyriegaten og nærliggende gater. 

Foreningen har som mål å videreutvikle og markedsføre Majorstuen som den mest attraktive bydelen i Oslo-området å bo, arbeide og oppholde seg, basert på en bærekraftig handels- og servicenæring.

Det er nå bestemt at prosjektet Majorstuen T-baneknutepunkt stanses. Det vi i praksis si at alle arbeider med forprosjekt og reguleringsarbeidet for Majorstuen T-baneknutepunkt inkl. Volvatsvingen nå avsluttes og dokumenter tilknyttet dette arbeidet arkiveres.

Pilotprosjektet en blomstrende handlegate er besluttet videreført og det er utplassert 100 blomsterampler langs handlegaten samt blomster i bedene på Valkyrien og midtrabatt i Parkveien

Etter en lang vinter våres det i handlegaten og Majorstuen Gårdeierforening er i full gang med rens av granitt og vask av fortau fra Parkveien til Majorstuen Stasjon.

Byantikvaren har utarbeidet et planforslag til utvikling av Homansbyen - "Landsbyen bak slottet". Området har et spennende potensial for attraktive boliger, publikumsrettede funksjoner og nye byrom i en historisk kontekst. Les mer om prosjektet ved å laste ned Byantikvarens planforslag i linken under.

Prisen på strøm har skutt i været og ved å brøyte fortauene fri for snø kan vi minimalisere bruken av varme og redusere strømforbruket. Vi følger også værvarslinger tett og kan styre anlegget etter temperatursvingninger og nedbør i form av snø. På denne måten kontrollerer vi strømforbruket og kostnadene.

Vi inviterer eiendomsinvestorer, byutviklere, gårdeiere, lokale næringsaktører, beboere, bydelen, bymiljøetaten, m.fl. til å være med å støtte, utvikle og gjennomføre Majorstuens byutviklingsprogram.

Som gårdeier i Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten er du invitert til å bistå i det viktige arbeidet med å løfte bykjernen i området rundt Majorstuen. Dette gjør du ved å bli medlem i Majorstuen Gårdeierforening som har som formål å fremme gårdeierens interesser.

Foreningen skal være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten i området samt søke å gjøre gatene til et attraktivt, tilgjengelig, trygt, rent og godt vedlikeholdt område for næring, handel, kultur og fritid.

Målet er å etablere faste, varige samarbeid og praktiske løsninger for en del av de utfordringene som finnes i området og danne et felles kompetansenettverk for gårdeierne.

For å lykkes er det viktig å utvikle fellesgoder, konsepter, produkter og ulike tjenester som bidrar til økt attraktivitet og verdiskapning. Ønsker du informasjon om foreningens arbeid eller å bli medlem, kontakt oss i dag på telefon 928 54 402 eller post@majorstuen.no.

 FORENINGENS PRIORITERTE TILTAK 2022

EN BLOMSTRENDE GATE

Majorstuen Gårdeierforening iverksetter tiltak som skal bidra til høyere trivsel og økt handel i området. Blomster i handlegaten er blitt godt mottatt av våre medlemmer, handelsstanden og de som besøker våre flotte handlegater. Vii satser derfor videre på et frodig og grønt område med planting av blomster på egnede steder i fra Parkveien til Majorstuen Stasjon.

DRIFT OG INNKJØP AV FJERNVARME

Majorstuen Gårdeierforening drifter på vegne av gårdeierne varmeanlegget i Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten. En viktig oppgave er å forhandle frem de beste prisene og besørge innkjøp av varme til de mange og brede fortauene som går på begge sider av handlegaten. Drift og innkjøp av fjernvarme gir store besparelser for medlemmene. Foreningen har også ansvaret for å forestå fakturering av medgått varme,, samt andel av drift/vedlikehold til medlemmene. 

GRUNDIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Prosjektet med granitt og varme i fortauene ble avsluttet i 2015, og etter seks år var det på tide med en omfattende rengjøring. Tiltaket ble samordnet med kommunen ved Bymiljøetaten for deres del av arbeidet.  En årlig rengjøring av granitt og fortau fra Parkveien til Majorstuen stasjon ble besluttet gjennomført på årsmøte høsten 2021.   

JULEGATEN

Julegaten har etterhvert blitt en fast installasjon i vårt område og lyser opp i en ellers mørk årstid. Majorstuen Gårdeierforening er i samarbeid med næringsforeningen ansvarlig for drift, oppheng og vedlikehold. Vi er også en viktig bidragsyter til andre tiltak i gaten. Blant annet innkjøp av flaggstenger, flagg og andre samarbeidstiltak for å løfte området. 

SØPPELPLUKKING KIRKENS BYMISJON

I 2015 inngikk Majorstuen Gårdeierforening en kontrakt med I jobb. I jobb er et arbeidstilbud i regi av Kirkens Bymisjon, og skal være et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Avtalen med gaterydding er en kjærkommen tjeneste, og bidrar til at store deler av våre gater er fri for søppel.

DIVERSE VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

Majorstuen Gårdeierforening har tett dialog med bydel Frogner og Bymiljøetaten om diverse oppgradering og vedlikeholdsarbeid på Majorstuen. For øyeblikket pågår det et arbeid med opprustning av Valkyrien Plass samt utbedring av benker og diverse offentlige installasjoner i området.