ÅRLIG RENS AV GRANITT OG FORTAU

23.03.2024

Etter en lang og tøff vinter våres det i handlegaten og gårdeierforeningen går i gang med årlig rens av granitt fra 8.-12. april 2024. Tiltaket iverksettes samtidig med at Oslo Kommune utfører sin årlige vårrengjøring av gatene i området.