MAJOR SUNDT

Majorstuen eller Majorstua er oppkalt etter et hus med et kjent bevertningssted som lå ved østsiden av Sørkedalsveien som i dag er banestasjonen Majorstuen. Det lå på en løkke under gården Blindern som før 1759 ble forpaktet av Ingeniørkaptein Michael Sundt (1729-1759)

Som dansk yrkesmilitær ble han både major, kaptein, oberst og generalløytnant før han døde som nyslått adelsmann i 1753. Enken Anne Katrine ble boende der fram til hun døde i 1812, da neste forpakter flyttet inn. Men da hadde allerede folk i strøket gitt den det tilnavnet «Majorstua», den gang folkelig uttalt «Majjorstua», dvs. med fortrykk.

Muligens var det også omtrent da at huset ble et serveringssted som fordansket navnet for bedre å kunne tekkes Christianias borgerskap. Her fikk nemlig noble herrer med ditto fruer puste ut og nyte friluftservering i hagen etter en anstrengende rusletur gjennom Uranienborgskogen.

Det er uklart hvem som valgte å gi bevertningsstedet det danskklingende navnet etter den da for lengst avdøde «karakteriserte major» Sundt. Men siden navnet klang godt og ble skrevet på veggen med store bokstaver, smittet det over på hele strøket.

1900-tallet kom med nye friluftsidealer, og borgerskapets turmål fra1800-tallet ble nå startstedet for folks utfart. I 1913 krevde Holmenkollbanens nybygde endestasjon plassen, og det gamle Majorstuhuset måtte bort. Det ble gjenoppsatt i Husebyeien, der det fortsatt står og rommer historien om en «karakterisert major», en språkstrid og en helt ny tur-kultur.

Området er i dag kjent for sitt pulserende sentrumsliv, spesielt i handlegaten Bogstadveien. Strøket har flere elegante bygårder fra 1880- og 1890-årene. Majorstuen er et viktig kollektiv-knutepunkt i Oslo, da alle T-banelinjer, tre sporvognslinjer og fem busslinjer trafikkerer stedet.

Majorstuen ble etter hvert tatt i bruk som strøksbetegnelse, Da den første elektriske sporveislinjen ble åpnet i 1894, ble endestasjonens navn skrevet "Majorstuen". Samme navn fikk også stasjonen for Holmenkollbanen da den ble åpnet i 1898.