TILTAK /OPPGAVER

PRIORITERTE OPPGAVER:

  • Samle gårdeiere, næringsaktører, Oslo kommune, Ruter, Sporveien og andre til felles løft
  • Hevde medlemmens interesser overfor myndigheter og andre interessenter
  • Felles tiltak for å øke handlegatens attraktivitet
  • Utvikle medlemsfordeler og rekruttere nye medlemmer
  • Legge til rette for samarbeide mellom medlemmene
  • Utvikle og drifte fellesgoder (eks. drift av fortausvarme, vaktmestertjenester, vedlikehold, søppelhåndtering, data og innsikt, m.m..)
  • Utvikle en tydelig og attraktiv posisjon for Majorstuen basert på områdets særegenheter
  • Fokus på riktig sammensetning av butikker og serveringssteder
  • Effektiv drift og kostnadsfokus

I tillegg vil Gårdeierforeningen ta del i politiske prosesser som omhandler byutviklingsspørsmål og andre områder med relevans for gårdeierne. Foreningen skal være et bindeledd mellom gårdeierene og det offentlige, og søke å gjøre det enkelt og attraktivt å være gårdeier.

Et eksempel på en oppgave som Majorstuen Gårdeierforening har tatt hånd om er å organisere spleiselaget mellom gårdeiere og Oslo kommune/Bymiljøetaten (BYM) for legging av granitt og varmeanlegg på fortau i Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten. Alle gårdeiere som deltar i dette spleiselaget ble automatisk medlemmer av Majorstuen Gårdeierforening.