RENGJØRING AV GRANITT OG FORTAU

03.05.2022

Etter en lang vinter våres det i handlegaten og Majorstuen Gårdeierforening er i full gang med rens av granitt og vask av fortau fra Parkveien til Majorstuen Stasjon.