FRA 8. APRIL STARTER VI ARBEIDET MED DEN ÅRLIGE RENSEN AV GRANITT OG FORTAU 

01.04.2024

Etter en lang vinter våres det i handlegaten og Majorstuen Gårdeierforening er i full gang med rens av granitt og vask av fortau fra Parkveien til Majorstuen Stasjon.