OM OSS

VISJON:

Majorstuen Gårdeierforening har som mål å videreutvikle og markedsføre Majorstuen som den mest attraktive bydelen i Oslo-området å bo, arbeide og oppholde seg, basert på en bærekraftig handels- og servicenæring.

Med det mener vi å trekke sammen for å utvikle og synliggjøre fellesverdiene og fordelene ved Majorstuen for hele byen, og særlig for alle som bor i vårt område.

For å lykkes er det viktig å utvikle fellesgoder, konsepter, produkter og ulike tjenester som bidrar til å øke områdets attraktivitet og som bidrar til økt verdiskapning for våre medlemmer. 


EKSEMPLER PÅ OPPGAVER VI HAR LØST I FELLESSKAP


Vask og rens av granitt og fortau

Etter 6 år uten vedlikehold har granitten blitt utsatt for mye slitasje, stygge flekker, tyggegummi, m.m.. Majorstuen Gårdeierforening har igangsatt en omfattende rengjøringsprosjekt hvor vi renser og vasker granitten på fortauet med varme, damp og vann.

Vi har også planer om å utføre ukentlig kosting og vasking av fortauene fra Parkveien til Majorstuen Stasjon. Dette for å vedlikeholde granitten og sørge for at området fremstår rent og pent.


En blomstrende handlegate

For å ivareta området har Majorstuen Gårdeierforening startet arbeidet med å utvikle et helhetlig bylivsprogram og har som mål å utvikle og igangsette konsepter, produkter og tjenester som skal bidra til økt verdiskapning og attraktivitet for alle som har interesse av vårt område.

I denne omgang ønsker vi å prioritere utplassering av blomsterkasser på egnede steder rundt Valkyrien, Bogstadveien og Hegdehaugsveien. Samtidig ønsker vi å utføre omfattende rengjøring av granitt og fortau, vedlikehold av benker, m.m..


I JOBB - prosjekt i samarbeid med Kirkens bymisjon

I 2015 inngikk BHV Gårdeierforening og MBN en kontrakt med I jobb. I jobb er et arbeidstilbud i regi av Kirkens Bymisjon, og skal være et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Kirkens Bymisjon driver sosialt entreprenør-skap hvor kjøp av gateryddingen er selve fundamentet for arbeidstilbudet. Avtalen med gaterydding i Majorstuaområdet er en kjærkommen tjeneste, og bidrar til at store deler av våre gater er fri for søppel.


Julegaten skaper trivsel og fornøyde kunder! 

Julegaten ble etablert som et spleiselag mellom gårdeierforeningen(BHVG), Bymiljøetaten( BYM) og næringsforeningen(MBN). Juledekorasjonene dekker området fra Parkveien gjennom Hegdhaugsveien og Bogstadveien helt opp til Majorstukrysset.Den årlige driften dekkes i felleskap av BHVG og MBN, men vi håper å få BYM med i løpet av 2017.


Drift og innkjøp av fjernvarme gir store besparelser for medlemmene

BHV Gårdeierforening drifter på vegne av gårdeierne varmeanlegget i Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten. En viktig oppgave er å forhandle frem de beste prisene og besørge innkjøp av varme til de mange og brede fortauene som går på begge sider av handlegaten.