NYHETER

Det er nå bestemt at prosjektet Majorstuen T-baneknutepunkt stanses. Det vi i praksis si at alle arbeider med forprosjekt og reguleringsarbeidet for Majorstuen T-baneknutepunkt inkl. Volvatsvingen nå avsluttes og dokumenter tilknyttet dette arbeidet arkiveres.

Pilotprosjektet en blomstrende handlegate er besluttet videreført og det er utplassert 100 blomsterampler langs handlegaten samt blomster i bedene på Valkyrien og midtrabatt i Parkveien

Etter en lang vinter våres det i handlegaten og Majorstuen Gårdeierforening er i full gang med rens av granitt og vask av fortau fra Parkveien til Majorstuen Stasjon.

Byantikvaren har utarbeidet et planforslag til utvikling av Homansbyen - "Landsbyen bak slottet". Området har et spennende potensial for attraktive boliger, publikumsrettede funksjoner og nye byrom i en historisk kontekst. Les mer om prosjektet ved å laste ned Byantikvarens planforslag i linken under.