BAKGÅRDSLOTTET OG UTVIKLINGEN AV HOMANSBYEN 

31.10.2023

Et enstemmig flertall i bystyret i Oslo har vedtatt planen for Lille Uranienborg-kvartalet, der Byantikvaren har vært forslagsstiller. Planen tilrettelegger for både vern og utvikling.

En del av planen er prosjektet Bakgårdslottet til BOSE og Aspelin Ramm. Begge parter er fornøyd med at de har fått til en svært god dialog og prosess med Byantikvaren, som ble pålagt å utarbeide planforslaget for hele kvartalet i 2019 , ifølge en pressemelding.

Bakgårdsslottet er inspirert av områdets historiske arkitektur, og ligger side om side med fredet bebyggelse fra 1800-tallet. Utviklerne vil bygge 50 leiligheter der, sammen med bilfrie byrom tilgjengeliggjøres for alle.