FERD OM UTVIKLING AV MARIENLYST

01.06.2021

1200 boliger, hotell, kulturliv og servering er bare noe av det Ferd ser for seg på Marienlyst.