UTVIKLING AV MAJORSTUENS BYLIVSPROGRAM

21.04.2021

MAJORSTUEN BYLIVSPROGRAM

Vi inviterer eiendomsinvestorer, byutviklere, gårdeiere, lokale næringsaktører, beboere, bydelen, bymiljøetaten, m.fl. til å være med å  støtte, utvikle og gjennomføre Majorstuens byutviklingsprogram.